WhatsApp Image 2019-05-02 at 16.04.27(1)

معرفی شرکت

این مجموعه با نام  شرکت عايق شرق اصفهان و به مدیریت علي يوسفي در تاریخ 19/01/1394 به بهره برداری رسیده و فعال میباشد . * فعالیت تولیدی این شرکت در محل کارخانه واقع در استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، شهر شهرك صنعتي سگزي خيابان اول شرقي فرعي 2 و تلفن 3137759516 و دفتر مرکزی شهرك صنعتي سگزي خ شرق 2 تلفن 3137759516 می باشد . * تولید فعالیت در گروه کالایی کد ساخت فراورده هاي نفتي تصفيه شده(2320) كك وفراورده هاي حاصل ازنفت(23) با مجوز پروانه بهره برداري شماره 2581 و تاریخ 19/01/1394 برای قير اكسيده / قير اكسيده با کد کالایی 2320412392 به ظرفیت 9000 تن تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت فراورده هاي نفتي تصفيه شده(2320) كك وفراورده هاي حاصل ازنفت(23) با مجوز پروانه بهره برداري شماره 2581 و تاریخ 19/01/1394 برای قير 60/70 / قير 60/70 با کد کالایی 2320412396 به ظرفیت 2500 تن تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت فراورده هاي نفتي تصفيه شده(2320) كك وفراورده هاي حاصل ازنفت(23) با مجوز پروانه بهره برداري شماره 2581 و تاریخ 19/01/1394 برای قير 85/100 / قير 85/100 با کد کالایی 2320412397 به ظرفیت 2000 تن تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت فراورده هاي نفتي تصفيه شده(2320) كك وفراورده هاي حاصل ازنفت(23) با مجوز پروانه بهره برداري شماره 2581 و تاریخ 19/01/1394 برای قيرR 90/15 / قيرR 90/15 با کد کالایی 2320412399 به ظرفیت 2000 تن تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت فراورده هاي نفتي تصفيه شده(2320) كك وفراورده هاي حاصل ازنفت(23) با مجوز پروانه بهره برداري شماره 2581 و تاریخ 19/01/1394 برای قيرR 85/25 / قيرR 85/25 با کد کالایی 2320412400 به ظرفیت 2500 تن تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت فراورده هاي نفتي تصفيه شده(2320) كك وفراورده هاي حاصل ازنفت(23) با مجوز پروانه بهره برداري شماره 2581 و تاریخ 19/01/1394 برای عايق هاي رطوبتي از پشم شيشه / عايق هاي رطوبتي از پشم شيشه با کد کالایی 2699512312 به ظرفیت 2000 تن

تغییرات فروشگاه ما در طول تاریخ

تیر 1379
تاسیس شرکت و ساخت اولین کارگاه شرکت
خرداد 1383
تاسیس کارخانه اصلی شرکت
فروردین 1386
تغییر خط تولید شرکت از فورج و ماشین کاری به ساخت اسکلت های فلزی و راه اندازی خط تمام اتوماتیک سازه های فلزی
شهریور1390
توسعه و موفقیت در انجام پروژه ها در زمینه های خطوط تولید صنعتی و ساختمان های فلزی
دی 1394
تجهیز و راه اندازی خط رنگ اسکلت های فلزی به صورت مسقف و با تجهیزات روز دنیا
آبان 1397
تعریف و سرمایه گذاری بر روی استارت آپ های دانش بنیان و ورود به حیطه بازرگانی بین الملل

تیم ما

مدیر کارخانه

اکبر یوسفی

لیسانس مهندسی مکانیک

09131162865

a_yousefi59@yahoo.com

مدیر بازرگانی

شهرام اعرابی

دیپلم فنی حرفه ای

09133179889

amohsen@gmail.com

مدارک و گواهینامه ها

دسترسی سریع لینک ها